Praktijk OP

Jongerentraining OP helpt je er bovenOP.

Hoe gaat OP te werk?

OP richt zich naast de problemen OP het gebied van eten ook OP de achterliggende gevoelens waar je last van kan hebben. Wij willen OP een laagdrempelige manier aansluiten bij de problemen die jij ervaart en je hierbij ondersteunen.

De behandeling bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur en wordt in groepsverband gegeven. Eén van de redenen om de behandeling in groepsverband te doen is omdat er ook wordt gewerkt aan het OPbouwen van zelfvertrouwen en positiever over jezelf denken. In groepsbijeenkomsten kun je herkenning en erkenning bij elkaar vinden. De behandeling is bedoeld voor 4 tot 6 jongens en/of meiden. Op indicatie is het ook mogelijk om een individueel behandeltraject te volgen.

Verschillende thema’s zullen aan bod komen, denk hier bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden, het vergroten van je zelfbeeld en zelfvertrouwen, weer een gezond eetpatroon ontwikkelen maar ook bijvoorbeeld; hoe communiceer je (weer beter) met je ouders? Een bijeenkomst samen met ouders wordt daarom eveneens ingepland.

Tijdens de behandeling zal er naast de verschillende thema’s ook genoeg tijd vrijgemaakt worden om ervaringen uit te wisselen, zodat jullie ook als groep een positieve uitwerking OP elkaar kunnen hebben. Tevens kunnen wij je naast de behandeling via de mail individueel coachen als er vragen zijn of problemen die je OP dat moment wilt bespreken.

Samenwerking
Praktijk OP werkt samen met Buro PUUR. Buro PUUR zet zich in voor preventie en vroegtijdig signaleren van eetstoornissen. Zij geeft voorlichting op het gebied van eetstoornissen op scholen en op ouderavonden en maakt zich sterk voor betere opleidingen voor professionals zoals huisartsen, jeugdhulpverleners en schoolprofessionals.

Voor meer informatie: www.buropuur.nl

.

.

.

.