Praktijk OP

Jongerentraining OP helpt je er bovenOP.

Tarieven & Vergoeding

Type zorg
Praktijk OP biedt eerstelijns psychologische zorg. Dit houdt in, kortdurende behandeling van lichte psychische of psychologische problemen. Eerstelijns psychologische zorg is voor iedereen toegankelijk. Voordeel van deze vorm van zorg is dat het snel kan staten, je geen diagnose nodig hebt en je ook geen diagnose hoeft te krijgen. De zorgverlener levert specifieke kennis en deskundigheid OP het gebied van de gezondheidszorg. Zij werkt OP een praktische en concrete manier samen aan een OPlossing van de problematiek.

Tarieven
De tarieven voor de eerstelijns psychologische zorg zijn vrij. Dit betekent dat de zorgverlener zelf het tarief per zitting mag bepalen. De praktijk dient kenbaar te maken welke prijslijst gehanteerd wordt.

Intakegesprek (45min): 55,-

Individuele behandeling (60min): 65,-

Oudergesprek (45min): 55,-

Jongerentraining OP (10 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 1,5uur): 675,-

U ontvangt van ons een factuur welke u rechtstreeks aan Praktijk OP dient te voldoen. Vervolgens declareert u deze factuur bij uw zorgverzekeraar.

De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Vergoedingen

Vanaf januari 2015 is de vergoeding van jeugdhulp overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeentes. Praktijk OP is een zorgaanbieder die momenteel niet gecontracteerd is met de gemeente Holland Rijnland. Dit betekent dat de gemeentes behandeling bij praktijk OP niet vergoeden.

* 2016: Ten aanzien van de inkoop van jeugdhulp in 2016 hebben de 13 samenwerkende gemeenten besloten dat er geen nieuwe aanbestedingsronde jeugdhulp voor 2016 plaatsvindt.

Er zijn veel verschillende soorten aanvullende polissen bij de verzekeraars, het is daarom wel raadzaam om na te gaan of de behandeling vergoed wordt. De verzekeraar kan om een verwijsbrief van de huisarts of kinderarts vragen. Voor vergoeding heeft de verzekeraar onderstaande AGB-codes nodig. Deze gegevens staan ook vermeld op de facturen van Praktijk OP.

* AGBcode zorgverlener Mieke Bruins : 94-011721
* AGBcode Praktijk OP : 94-(0)59354

KvK nummer : 53967674